Specjalista ds. klasyfikacji chemikaliów

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

• wykształcenie wyższe kierunkowe: chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, ochrona środowiska
• znajomości regulacji oraz przepisów związanych z produkcją chemiczną (np. REACH/ GHS/ CLP), przewozem towarów niebezpiecznych (ADR/RID), ochroną środowiska, środkami biobójczymi, itp.
• dobra znajomość języka angielskiego
• obsługa komputera – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność wyszukiwania danych w bazach literaturowych, umiejętność pracy z systemami informatycznymi
• mile widziane doświadczenie w tworzeniu kart charakterystyki
• mile widziane doświadczenie z zakresu rejestracji chemikaliów, produktów np. biobójczych, pestycydów zgodnie z dyrektywami europejskimi
• mile widziane doświadczenie z zakresu Prawa Ochrony Środowiska oraz Ustawy o odpadach
• mile widziane uprawnienia doradcy ADR/RID
• umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy
• łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność
• umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy

MILE WIDZIANE:

• doświadczenie z zakresu Prawa Ochrony Środowiska oraz Ustawy o odpadach
• uprawnienia doradcy ADR/RID

CODZIENNE ZADANIA:

• klasyfikacja chemikaliów zgodnie z Rozporządzeniem CLP, wg. przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych ADR/RID oraz Ustawy o odpadach,
• tworzenie kart charakterystyk i etykiet dla zróżnicowanych produktów chemicznych, dokonywanie zgłoszeń PCN dla mieszanin niebezpiecznych,
• praca w ramach zagadnień dotyczących rejestracji i oceny substancji chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem REACH,
• udział w pracach związanych z obowiązkami dotyczącymi rejestracji produktów biobójczych, kompletowanie dokumentacji i pozwoleń do wprowadzania środków biobójczych do obrotu zgodnie z przepisami prawa,
• udział w pracach dotyczących klasyfikacji odpadów, przygotowywania wniosków o pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

BENEFITY:

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy
miejsce pracy:
Warszawa, Annopol 6

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 18/2023/Spec/BC

This will close in 0 seconds