Specjalista ds. BHP

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 • wykształcenia wyższego kierunkowego lub ukończenia studiów podyplomowych z zakresu BHP
 • doświadczenia minimum 3 lat na analogicznym stanowisku
 • posiadania uprawnień Inspektora PPOŻ.
 • bardzo dobrej i praktycznej znajomości prawa z zakresu BHP i PPOŻ.
 • znajomość pakietu Office
 • zaangażowania, pracowitości, dokładności, samodzielności
 • aktywnej postawy i kreatywności w działaniu
OPIS STANOWISKA-
NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie w Instytucie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP i bezpieczeństwa pożarowego
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie BHP
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • opracowywanie ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
 • prowadzenie szkoleń wstępnych
 • dokumentowanie działań i sprawozdawczość wymagana zewnętrznymi regulacjami prawnymi, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów
 • współuczestnictwo w kontrolach zakładu pracy przez organy nadzorcze
BENEFITY:
 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds