Radca Prawny

WYNAGRODZENIE :
od 0
do 0
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
  • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (wliczając okres przed uzyskaniem tytułu zawodowego);
  • Uprawnienia radcy prawnego;
  • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i prawa gospodarczego;
  • Biznesowe, proaktywne podejście do powierzonych zadań;
  • Otwartość w poszukiwaniu nowych rozwiązań w ramach istniejących narzędzi prawnych;
  • Samodzielność działania oraz odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Znajomość co najmniej jednego języka obcego mile widziana.
MILE WIDZIANE:
  • Mile widziana znajomość i doświadczenie w obszarze prawa rynku kapitałowego;
  • Mile widziana znajomość i doświadczenie w obszarze prawa własności intelektualnej.
OPIS STANOWISKA

Nr ref.: CŁ_DPNW_11_2024  

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.    
Organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.  

  

Rodzaj umowy:   umowa o pracę 
Wymiar etatu: pełny etat  
Liczba stanowisk pracy:  2 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty:

CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do 21 lutego 2024 roku.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:

• Bieżące doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Centrum w zakresie zadań Departamentu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego;
• Sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów dla Centrum, w tym wewnętrznych procedur, regulaminów, wytycznych itp.;
• Udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji pracownikom Centrum;
• Opracowanie lub opiniowanie zasad nadzoru korporacyjnego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółek zależnych Centrum lub spółek zależnych Instytutów Sieci;
• Udział w weryfikowaniu spełniania wymagań formalnoprawnych przez kandydatów na członków organów spółek zależnych Centrum lub spółek zależnych Instytutów Sieci;
• Dokonywanie analizy sprawozdań spółek zależnych i innych informacji od nich otrzymywanych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i przyjętymi praktykami nadzoru korporacyjnego;
• Realizacja zadań związanych z uprawnieniami nadzorczymi Centrum względem spółek kapitałowych należących do Instytutów Sieci;
• Reprezentowanie Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
• Przygotowywanie korespondencji z sądami i urzędami;
• Współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum we wszystkich sprawach dotyczących działalności Centrum oraz Sieci Łukasiewicz wymagających wsparcia prawnego;
• Współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną;
• Monitorowanie zmian ustawodawczych.

BENEFITY:

Nowoczesne biuro;

Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;

Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego);

Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;

Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).