Młodszy specjalista /specjalista ds. struktur cienkowarstwowych (2 etaty)

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 • Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie średnie branżowe i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym
 • Preferowani absolwenci studiów magisterskich na kierunkach inżynieria materiałowa, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria biomedyczna, posiadający 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej (w laboratorium chemicznym lub w cleanroomie technologicznym).
 • Wiedza z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej.
 • Doświadczenie w pracy z podstawowym wyposażeniem laboratorium chemicznego.
 • Znajomość technik przygotowywania roztworów o określonych parametrach
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Precyzja i dokładność w pracy;
 • Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • Dobra organizacja pracy, sumienność, odpowiedzialność, zdolność do pracy pod presją czasu
 • Praktyczna znajomość pakietów biurowych MS Office lub pokrewnych
MILE WIDZIANE:
 • Znajomość specyfiki pracy w pomieszczeniach typu cleanroom.
 • Gotowość do pracy eksperymentalnej i chęć rozwijania kariery naukowej
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
OPIS STANOWISKA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:
 • Prowadzenie prac badawczych dotyczących:
  • osadzania cienkich warstw i struktur cienkowarstwowych,
  • inżynierii powierzchni materiałów
  • wytwarzania przyrządów fotonicznych
  • wytwarzania przyrządów nanoelektronicznych
  • czujników
 • Obsługa urządzeń laboratoryjnych i technologicznych (urządzenia do osadzania metodą PECVD, urządzenia do osadzania metodą ALD, urządzenia do osadzania metodą sputteringu, komory laminarnej, SEMu, mikroskopu optycznego, elipsometru, układu badań transmisji promieniowania) oraz pomocniczych (eksykator, pompa próżniowa, piec do wygrzewania materiałów, płuczka ultradźwiękowa).
 • Praca w laboratorium chemicznym, praca w laboratorium o wysokiej czystości (cleanroom)
 • Praca z odczynnikami chemicznymi, z rozpuszczalnikami organicznymi i in.
 • Przygotowywanie próbek oraz preparatyka powierzchni materiałów
 • Przygotowywanie raportów z działalności.
BENEFITY:
 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Praca w przyjaznej atmosferze