Młodszy Specjalista/Specjalista ds. księgowości

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 • Wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe. W przypadku stanowiska specjalisty wymagane wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe. Preferowane kierunki: Ekonomia, Księgowość, Finanse
 • Znajomość ustaw: o Rachunkowości oraz o Ordynacji Podatkowej. Mile widziana znajomość ustaw: o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz o Instytutach Badawczych
 • Dokładność i skrupulatność
 • Biegła znajomość pakietu MS Office 
OPIS STANOWISKA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:
 • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
 • Dokonywanie operacji kasowych oraz rozliczeń pieniężnych
 • Rozliczanie i księgowanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Przygotowywanie dokumentacji finansowej na potrzeby realizowanych projektów
 • Udział w okresowej inwentaryzacji środków pieniężnych
 • Potwierdzanie, weryfikacja i uzgadnianie sald
 • Analiza rozrachunków z kontrahentami – uzgadnianie sald, przygotowanie wezwań do zapłaty, monitorowanie zadłużeń
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, CŁ – Centrum Łukasiewicz, Banki)
 • Porządkowanie dokumentów księgowych i ich archiwizacja
 • Aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów
 • Inne prace, zlecone przez przełożonego
BENEFITY:
 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze