Lider Obszaru – Dyrektor Centrum Mikroelektroniki Krzemowej

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 1. Stopień doktora w dziedzinie elektroniki, fizyki ciała stałego, fizyki półprzewodników lub pokrewne.
 2. 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych.
 3. Udokumentowana wiedza w zakresie technologii półprzewodnikowych w okresie ostatnich 5 lat (publikacje, patenty, wdrożenia, projekty), w tym w szczególności: technologii krzemowej, przyrządów MEMS, mikromontażu mikroelektronicznego.
 4. Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (minimum 2 lata), zespołem minimum 20 osobowym.
 5. Doświadczenie w zarządzaniu dużą infrastrukturą badawczą – linią technologiczną do wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych, a także laboratoriami o wysokiej czystości typu Cleanroom (minimum dwa lata)
 6. Przynajmniej miesięczny staż w laboratoriach technologicznych w innym ośrodku zagranicznym niż główne miejsce pracy w ciągu ostatnich 10 lat
 7. Dobra organizacja pracy, terminowość, odpowiedzialność.
 8. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania, realizacji i kierowania projektami B+R, których finansowanie zostało przyznane w ramach konkursów, dodatkowym atutem będzie kierowanie przynajmniej jednym projektem międzynarodowym.
 9. Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole.
 10. Biegła znajomość języka angielskiego.
 11. Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na zakup infrastruktury badawczej
 12. Doświadczenie we współpracy z innymi placówkami badawczymi (krajowymi i zagranicznymi).
CODZIENNE ZADANIA:
 • Nadzór nad działalnością badawczo-rozwojową Centrum.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Centrum, zgodnej ze strategią Instytutu.
 • Kierowanie całokształtem prac prowadzonych przez podległe komórki organizacyjne oraz nadzór nad terminową ich realizacją.
 • Zarządzanie podległym zespołem, dbanie o rozwój kompetencji pracowników oraz skuteczne ich motywowanie.
 • Inicjowanie i inspirowanie podległych zespołów do pozyskiwania projektów B+R ze środków budżetowych krajowych i europejskich, zwłaszcza projektów współfinansowanych przez przemysł, jak również usług badawczych oraz produkcji doświadczalnej.
 • Współpraca z innymi ośrodkami badawczymi oraz partnerami biznesowymi.
 • Optymalizacja i podnoszenie efektywności procesów i procedur Centrum.
 • Współpraca z Działem Infrastruktury w zakresie utrzymania w dobrym stanie infrastruktury badawczej Centrum oraz pozyskiwanie środków na inwestycje.
 • Odpowiedzialność za budżet Centrum.
 • Kierowanie projektami B+R.
 • Inicjowanie i inspirowanie podległych zespołów do podejmowania nowych tematyk B+R i rozwoju naukowego
BENEFITY:
 • Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 • Realny wpływ na kierunki badań i rozwoju w Instytucie
 • Współpracę z doświadczonymi badaczami w Polsce i za granicą
 • Budżet przeznaczony na prowadzenie Centrum
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Atrakcyjną ofertę na pakiet medyczny, pakiet zajęć sportowych oraz ubezpieczenie na życie
 • Wsparcie w relokacji

This will close in 0 seconds