Lider Obszaru ds. Akceleratora Łukasiewicza

WYNAGRODZENIE :
od 0
do 0
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami;
 • Wiedza na temat ekosystemu startupowego i systemu wsparcia przedsiębiorcy w Polsce;
 • Praktyczna wiedza i umiejętności zarządzania innowacjami, w tym projektami innowacyjnymi;
 • Doświadczenie w obszarze transferu technologii i ochrony własności intelektualnej tworzonej na uczelni bądź w instytutach;
 • Znajomość metod komercjalizacji wyników badań;
 • Umiejętność analizy rynku i interpretacji uwarunkowań otoczenia biznesowego;
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy projektowej;
 • Znajomość narzędzi Canva, MS Power Point, Word i Excel minimum w stopniu średniozaawansowanym;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Nieszablonowość i kreatywność w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Komunikatywność i umiejętność budowania relacji, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naukowego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
MILE WIDZIANE:
• Sieć relacji i kontaktów wśród potencjalnych interesariuszy i odbiorców innowacji;
• Wiedza na temat deeptech.
OPIS STANOWISKA

Nr ref.: CŁ_DK_14_2024  

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.    
Organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.  

  

Rodzaj umowy:   umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat  
Liczba stanowisk pracy:  1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty:

CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do 21 lutego 2024 roku.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:

• Koordynacja prac i zarządzanie projektem Akcelerator Łukasiewicza;
• Kierowanie zespołem projektowym prowadzące do osiągnięcia zakładanych w projekcie celów, produktów i rezultatów;
• Selekcja i ocena merytoryczna projektów spełniających kryteria kwalifikacji do akceleracji;
• Projektowanie ścieżek wdrażania i skalowania wybranych innowacji w procesie akceleracji;
• Poszukiwanie możliwości wdrożenia poprzez aktywną współpracę z partnerami oraz interesariuszami procesu akceleracji;
• Poszukiwanie ekspertów wspierających proces akceleracji danej innowacji oraz współpraca z nimi;
• Bieżące monitorowanie oraz raportowanie procesu akceleracji;
• Udział w tworzeniu materiałów komunikacyjnych i upowszechniających akcelerowane innowacje oraz działania marketingowe akceleratora;
• Wsparcie Instytutów Sieci Łukasiewicz w zakresie doradztwa, procedur i mechanizmów komercjalizacji.

BENEFITY:

Nowoczesne biuro;

Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;

Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego);

Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;

Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).