Kierownik Działu HR

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: psychologia, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi).
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3- letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem HR.
 • Doświadczenie w obszarze prowadzenia procesów rekrutacyjnych, budżetów kadrowych oraz szkoleń.
 • Wiedza i doświadczenie we wszystkich obszarach: rozwój pracowników, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, zarządzanie przez cele, zarządzanie talentami, rozwój przywództwa, zarządzanie zmianą, prawo pracy.
 • Umiejętność budowania relacji z liderami i zewnętrznymi interesariuszami.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
OPIS STANOWISKA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:
 • Definiowanie i wdrażanie strategii HR odpowiadającej na potrzeby budowania nowoczesnej organizacji badawczo – rozwojowej umożliwiającej przyciąganie i zatrzymanie wysokiej klasy naukowców.
 • Tworzenie i realizacja polityki personalnej zapewniającej efektywną realizację zadań w zespole HR i wspierającej pracę liderów i pracowników.
 • Zapewnienie zgodności działań w obszarze HR z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi.
 • Wspieranie i nadzorowanie procesów tj. rekrutacja, onboarding, szkolenia i rozwój, zarządzanie talentami, planowanie zatrudnienia itp.
 • Inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze działania HR.
 • Tworzenie i nadzór nad realizacją planu szkoleń i innych działań rozwojowych.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi
 • Nadzór i dostarczanie analiz, raportów, sprawozdawczości na potrzeby Dyrekcji oraz Centrum Łukasiewicz.
 • Opracowywanie i realizacja budżetu wynagrodzeń oraz budżetu HR.
 • Wdrażanie strategii i polityki wynagradzania.
 • Nadzór nad obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy w Instytucie.
BENEFITY:
 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze