Inspektor Ochrony Danych

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Preferowani kandydaci posiadający min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność współpracy z innymi i komunikatywność
 • Umiejętność przekazywania wiedzy innym
OPIS STANOWISKA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:
 • Monitorowanie i kontrolowanie zgodności z przepisami procesów przetwarzania danych osobowych w Instytucie
 • Współpraca z kierownictwem Instytutu przy tworzeniu i modyfikacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 • Udział w projektowaniu zabezpieczeń przy wprowadzaniu nowych procesów przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania, kategorii czynności przetwarzania, naruszeń.
 • Nadzór nad upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie rejestru pracowników upoważnionych.
 • Przygotowywanie klauzul informacyjnych do umów oraz ocena umów w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Podnoszenie świadomości pracowników przetwarzających dane osobowe poprzez doradztwo i szkolenia.
 • Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie roli punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
BENEFITY:
 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Praca w przyjaznej atmosferze