Główny Specjalista w Laboratorium Aparatury Niskonapięciowej  

WYNAGRODZENIE :
do 0
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

1) Wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane kierunki: elektryka, elektrotechnika, elektronika, automatyka);
2) Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego;
3) Bardzo dobra znajomość zagadnień technicznych i procesów, związanych
z aparaturą niskonapięciową;
4) Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych z obszaru aparatury niskonapięciowej;
5) Umiejętność prowadzenia badań i pisania sprawdzań z badań.

CODZIENNE ZADANIA:

1) Realizacja badań laboratoryjnych zgodnych z zakresem akredytacji;
2) Współpraca, w zakresie merytorycznym właściwym dla Laboratorium z:
– Zespołem Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych w kwestiach związanych
z realizacją procesu certyfikacji,
– krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
– przedsiębiorcami w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań;
3) Udział w zadaniach realizowanych w międzynarodowych konsorcjach B+R,
w ramach europejskich projektów badawczych;
4) Dokumentowanie wyników swoich prac, tworzenie raportów oraz prezentowanie efektów;
5) Budowa i opracowanie nowych stanowisk badawczych i usprawnianie istniejących.

BENEFITY:

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

This will close in 0 seconds