Główny Specjalista w Centrum Technologii Galwanotechnicznych

WYNAGRODZENIE :
od 0
do 0
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 • Wykształcenie – w dyscyplinie inżynierii materiałowej i/lub nauk chemicznych.
 • Doświadczenie – Stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych.
 • Znajomość obróbki chemicznej i elektrochemicznej metali.
 • Wiedza z zakresu procesów galwanotechnicznych, nowoczesnych materiałów i technologii ich wytwarzania.
 • Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.
 • Udział w realizacji projektów badawczych.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Pracowitość.
 • Kreatywności samodzielność.
 • Odpowiedzialność i rzetelność
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.
MILE WIDZIANE:
 • Udział w projektach badawczych . Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.
OPIS STANOWISKA

Lokalizacja: ul. Duchnicka 3

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 5 kwietnia 2024 roku. 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:
 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych oraz interpretacja wyników badań.
 • Przygotowywanie wniosków projektowych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych.
 • Udział w pracach projektowych i laboratoryjnych.
 • Opracowywanie wyników oraz sprawozdań z przeprowadzanych badań.
 • Nadzór nad przydzielonym sprzętem badawczym.
BENEFITY:
 • Ciekawą, multidyscyplinarną i perspektywistyczną pracę.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, w tym również wyjazdy zagraniczne.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Motywacyjny system premiowania za aktywność badawczo-rozwojową, wdrożeniową i publikacyjną.
 • Sześciotygodniowy urlop, prawa autorskie i wynikające z charakteru pracy twórczej.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds