Główny Specjalista ds. wsparcia i rozliczania projektów

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Preferowani absolwenci kierunków ekonomicznych w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, posiadający min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze projektów badawczych
 • Znajomość specyfiki projektów badawczych finansowanych z NCBR oraz NCN.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz zdolności analityczne
 • Zaangażowanie i orientacja na realizację celów
MILE WIDZIANE:
 • Umiejętność obsługi systemu księgowego UNISOFT
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
OPIS STANOWISKA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:
 • Wsparcie administracyjne pozyskiwania, realizacji, rozliczania i raportowania projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • Wsparcie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz umów realizacji projektów i umów konsorcjów
 • Nadzór nad dokumentacją projektową
 • Monitorowanie procesu realizacji projektów i sprawozdawczości pod kątem zgodności z zapisami regulaminów konkursów i umów o dofinansowanie
 • Analiza kosztów zaksięgowanych w projektach oraz ocena kwalifikowalności wydatków według zasad programu, z którego pochodzi dofinansowanie
 • Weryfikacja dokumentów niezbędnych do rozliczenia pracy wykonawców projektów
 • Kontakt z instytucjami finansującymi oraz sporządzanie na ich potrzeby zestawień wydatków oraz innej dokumentacji
 • Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach i audytach wewnętrznych oraz zewnętrznych dotyczących realizowanych projektów
 • Archiwizowanie dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań z przebiegu projektów na potrzeby wewnętrzne Ł-IMIF i Centrum Łukasiewicz
BENEFITY:
 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Praca w przyjaznej atmosferze