Główny Specjalista ds. Badawczych w Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 1. Wykształcenie: stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych. Preferowani kandydaci ze stopniem naukowym doktora w zakresie inżynierii materiałowej przy szczególnym uwzględnieniu badań związanych z procesami spiekania lub inżynierii mechanicznej.
 2. Obszerna wiedza dotycząca zaawansowanych materiałów ceramicznych oraz procesów ich spiekania, podparta publikacjami w czasopismach naukowych i branżowych.
 3. Doskonała znajomość programów AutoCAD, Inventor i SOLIDWORKS oraz umiejętność konstruowania urządzeń, podparta portfolio zrealizowanych projektów.
 4. Obsługa urządzeń związanych ze spiekaniem materiałów zawansowanych (FAST/SPS).
 5. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań naukowych i prac rozwojowych.
 6. Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne.
 7. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 8. Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.
OPIS STANOWISKA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawiciele przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania (CMW) specjalizuje się w projektowaniu, technologiach wytwarzania, kształtowania, obróbki oraz badaniach materiałów, w następujących obszarach: stopy żelaza, kobaltu i niklu, stopy metali nieżelaznych, technologie formy, komputerowe wspomaganie technologii, technologie wytwarzania addytywnego, techniki spiekania, obróbka skrawaniem i narzędzia, badania wysokotemperaturowe i badania korozji.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 3/8 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Wrocławska 37 A

Data ogłoszenia: 13.09.2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 26.09.2023 r.

NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:
 1. Aplikowanie o projekty naukowe oraz badawczo-rozwojowe, finansowane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).
 2. Realizacja prac badawczych w zakresie technik spiekania.
 3. Rozwiązywanie problemów naukowych i inżynierskich z zakresu spiekania materiałów zaawansowanych, szczególnie ceramicznych i kompozytowych, w tym super twardych otrzymywanych metodami wspomaganymi ciśnieniowo.
 4. Projektowanie i konstruowanie zaawansowanych urządzeń do spiekania materiałów oraz elementów aparatury badawczej.
 5. Nawiązywanie kontaktów biznesowych z przemysłem w Polsce jak i zagranicą, tworzenie współpracy naukowej z jednostkami naukowymi w obszarze inżynierii materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki zaawansowanej i technik jej spiekania.
 6. Upowszechnianie wyników realizowanych prac badawczych poprzez publikacje naukowe oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 7. Przygotowanie rezultatów badań do potrzeb praktyki gospodarczej. Uczestnictwo w działaniach wdrożeniowych i komercjalizacja opracowanych rozwiązań technologicznych.
 8. Prowadzenie prac w charakterze szkoleniowym, doradztwa technicznego i opracowywania ekspertyz.
BENEFITY:
 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.