Dyrektor Departamentu Komercjalizacji

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

– Wykształcenie wyższe magisterskie;

– Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;

– Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;

– Bogate doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na projekty b+r, komercjalizację i inwestowanie w projekty naukowe;

– Umiejętność wyznaczanie celów i egzekwowana ich osiągania od podległych pracowników;

– Praktyczna wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;

– Umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne i organizacyjne;

– Umiejętność tworzenia długoterminowej wizji rozwoju produktów lub usług z pracą operacyjną;

– Umiejętność zarządzania w strukturze macierzowej wraz z podmiotami posiadającymi odrębną osobowość prawną w celu realizacji kpi;

– Rozwinięte umiejętności: komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji biznesowych;

– Duża energiczność i odpowiedzialność;

– Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;

– Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;

– Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, perswazyjne oraz asertywnych zachowań;

– Umiejętność budowania wartości oferty produktowej;

– Umiejętność analizy efektywności oraz skuteczności wdrażanych rozwiązań;

– Silna motywacja do działania, zaangażowanie i orientacja na realizację celów;

– Wysoko rozwinięta umiejętność adaptacji do pracy w zmiennych warunkach (zmiana priorytetów, presja czasu);

– Umiejętność organizowania procesu sprzedaży i budowania długoterminowych relacji z kontrahentami sieci;

– Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz oprogramowania do zarządzania procesowego;

– Komunikatywna znajomość języka angielskiego;

– Wysoka kultura biznesowa i osobista.

MILE WIDZIANE:

– Doświadczenie zawodowe z obszaru styku biznesu i podmiotów sfery publicznej;

– Doświadczenie w pracy na kluczowych stanowiskach w instytucjach takiego typu, jak: fundusze VC, NCBIR, ARP, GPW;

– Doświadczenie zawodowe w pracy w branży inżynierskiej;

– Doświadczenie w zarządzaniu zmianą i optymalizacji procesów;

– Znajomość rynku badań;

– Doświadczenie w tworzeniu strategii produktu lub usług profesjonalnych w tym komercjalizacji produktów lub usług;

– Doświadczenie w zarządzaniu projektami i produktem na różnym poziomie zaawansowania w środowisku krajowym i europejskim oraz znajomość metodyk w tym obszarze.

CODZIENNE ZADANIA:

– Analiza rynku, działań konkurencji oraz trendów rozwojowych w zakresie technologicznym na rynku krajowym i europejskim;

– Kształtowanie i zarządzanie portfelem produktów komercjalizacyjnych realizowanych w instytutach sieci;

– Optymalizacja przebiegu procesów w obszarze komercjalizacji, zarówno w centrum, jak i w poszczególnych instytutach Łukasiewicza oraz u ich kontrahentów;

– Inicjowanie współpracy naukowców z partnerami biznesowymi w celu wykorzystania potencjału badawczego instytutów sieci do celów komercjalizacyjnych;

– Tworzenie, promocja, sprzedaż i realizacja dedykowanych przedsiębiorcom usług i produktów;

– Pozyskiwanie i obsługa merytoryczna zewnętrznego finansowania w celu usprawniania i rozwoju procesów komercjalizacji;

– Pozyskiwanie i obsługa merytoryczna zewnętrznego finansowania realizacji działalności rozwojowej i wdrożeniowej;

– Poszukiwanie synergii produktów, usług, technologii i wiedzy pomiędzy instytutami Łukasiewicza dla celów komercjalizacyjnych;

– Koordynowanie i nadzór nad opracowywaniem i prowadzeniem strategii sprzedażowej i związanej z tym strategii marketingu produktu dla całego Łukasiewicza;

– Koordynowanie procesem transferu wyników badań naukowych do gospodarki oraz moderowanie i koordynowanie procesu ich przepływu wewnątrz sieci;

– Koordynowanie i nadzór nad komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, lub know-how związanego z tymi wynikami;

– Współpraca wewnątrz sieci oraz z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R;

– Prowadzenie w ramach platformy kompetencji „komercjalizacja” zasobów ludzkich z dziedziny komercjalizacji w instytutach Łukasiewicz, wraz z nadaniem kierunku strategicznego i powołaniu zespołów z istniejących kadr, w celu wypracowywania procesów i narzędzi do użytku w całej sieci;

– Nadzór nad zawieraniem umów o współpracy z uczelniami w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

– Identyfikowanie i przewidywanie potrzeb rynku w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym na potrzeby strategii i dostosowywania celów sieci do potrzeb rynku;

– Bieżąca i ścisła współpraca z instytutami sieci oraz innymi departamentami i biurami centrum w szczególności w zakresie sprzedaży i komercjalizacji;

– Przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności centrum i sieci, w tym w szczególności analiz, informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu rozwoju i przypisanych zadań;

– Koordynowanie prac bezpośrednio podległych pracowników;

– Kreowanie atmosfery w zespole sprzyjającej osiąganiu wyników;

– Wspieranie i towarzyszenie pracownikom w ich rozwoju;

– Wykonywanie innych zadań zleconych przez wiceprezesa ds. Finansów i komercjalizacji oraz pozostałych przedstawicieli kierownictwa centrum.

BENEFITY:

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– Pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karnet sportowy),

– Program rozwoju talentów (szkolenia, warsztaty i inne formy podnoszenia kwalifikacji),

– Hybrydowy tryb pracy (lub w pełni stacjonarny, wg preferencji),

– Zajęcia z j. angielskiego.

 

DOKUMENTY:

  • CV
  • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do dnia 23 listopada 2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds