Krystian Saks - Vice President for Legal Affairs

Krystian Saks

Vice President for Legal Affairs

Manager z wieloletnim doświadczeniem w sektorze badawczo-rozwojowym. Współpracował z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie gospodarczym, podatkowym, a także regulacjach dotyczących finansowania nauki. Przez ponad siedem lat pracował w jednej z agencji wykonawczych, w której odpowiadał m.in. za nadzór nad finansowaniem oraz komercjalizacją rezultatów prac w projektach B+R.

Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Akademii Obrony Narodowej.

Jako Dyrektor Biura Prawnego NCBR współtworzył zasady nadzoru właścicielskiego nad grupą spółek zależnych oraz innowacyjne instrumenty wsparcia B+R. Specjalizuje się w obszarze realizacji i kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych, pomocy publicznej, prawie administracyjnym, a także prawie własności intelektualnej.

Przewodniczący paneli ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR. Autor publikacji na temat udzielania zamówień oraz rozliczania projektów B+R finansowanych z funduszy unijnych.