Elektroniczna Skrzynka Podawcza zrealizowana jest poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP).

W celu złożenia wniosku przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Dokumenty składane poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzone tzw. profilem zaufanym z platformy ePUAP.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODS, ODT, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sieci Łukasiewicz

(link do strony głównej ePUAP)

Adres ePUAP Elektronicznej Skrzynki Centrum Łukasiewicz:

/Centrum_Lukasiewicz/SkrytkaESP 

Chcąc złożyć dokument przez platformę ePUAP, należy zalogować się na ePUAP i postępować według poniższej instrukcji:

  1. Po zalogowaniu na ePUAP należy wybrać: KATALOG SPRAW, następnie: SPRAWY OGÓLNE
  2. Wyszukać i kliknąć: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
  3. Następnie zatwierdzamy wybór i naciskamy „Załatw sprawę”.
  4. W polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” wpisujemy Centrum Łukasiewicz