Centrum Łukasiewicz powstało 1 kwietnia 2019 r. na podstawie art. 1. Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U., poz. 534). Centrum zostało powołane aby planować i koordynować badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez instytuty Sieci. Do celów Sieci Badawczej Łukasiewicz zalicza się m. in. transfer wiedzy, prowadzenie badań aplikacyjnych wraz z wdrażaniem wyników oraz wspieranie polityki gospodarczej państwa.
Strona BIP Centrum Łukasiewicz została stworzona w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej na podstawie aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji