Centrum Łukasiewicz powstało 1 kwietnia 2019 r. na podstawie art. 1. Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U., poz. 534). Centrum zostało powołane aby planować i koordynować badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez instytuty Sieci. Do celów Sieci Badawczej Łukasiewicz zalicza się m. in. transfer wiedzy, prowadzenie badań aplikacyjnych wraz z wdrażaniem wyników oraz wspieranie polityki gospodarczej państwa.
Strona BIP Centrum Łukasiewicz została stworzona w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej na podstawie aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji

 

Informujemy, że w związku z naborem wniosków na przyznanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Dyrektor instytutu Łukasiewicza przekazuje wniosek do zaopiniowania do Prezesa Centrum Łukasiewicz przy użyciu systemu teleinformatycznego, który znajduje się pod adresem https://lukasiewiczgov.sharepoint.com/sites/subwencja. Dostęp do systemu jest ograniczony i mogą korzystać z jego funkcjonalności tylko osoby znajdujące się na liście użytkowników. Wnioski należy złożyć również na elektroniczną skrzynkę podawczą Centrum Łukasiewicz.