Bez kategorii
1 kwietnia 2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz została powołana do życia

Sieć powstała w wyniku włączenia do niej części obecnie funkcjonujących instytutów badawczych, dysponujących odpowiednim potencjałem…
Read More
Aktualności
18 marca 2019

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Ustawa stanowi, że Sieć utworzą Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci. Głównym celem…
Read More
Aktualności
26 lutego 2019

Senat przyjął ustawę bez poprawek

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 kwietnia 2019 r. Część przepisów wejdzie w…
Read More
Aktualności
21 lutego 2019

Sejm uchwalił projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz

21 lutego 2019 roku odbyło się III czytanie na posiedzeniu Sejmu. Głosowano nad całością projektu…
Read More