Anna Gawrońska

Anna Gawrońska

Transformacja cyfrowa Transformacja cyfrowa

Ania od 16 lat wspiera polskie szpitale w zarządzaniu przepływem produktów medycznych, pracując w Łukasiewicz – PIT. Współpracując z firmami IT, pomaga wdrażać rozwiązania, zwiększające bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy personelu medycznego. Współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum e-Zdrowia oraz stowarzyszeniami branżowymi.

Prywatnie mama Wojtka. Wielbicielka kryminałów i języków obcych.

Zrealizowane projekty :

  • Wdrożenie skanowania kodów kreskowych i e-zlecenia lekarskiego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Warszawie
  • Ocena zasadności zakupu automatu lekowego (ang. unit-dose) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
  • Opracowanie mechanizmów elektronicznej recepty transgranicznej w Europie