„Jedyną pewną rzeczą jest zmiana”. Nowe instytuty Łukasiewicza

Czas czytania: 4 min

W Łukasiewiczu wierzymy, że zmiany są dobre, szczególnie te dobrze przemyślane. Rada Centrum Łukasiewicz, po dokładnej analizie i konsultacjach, wyraziła zgodę na połączenia kolejnych instytutów Łukasiewicza. Efektem trwającego wiele miesięcy procesu przygotowującego integrację jest powstanie większych i bardziej konkurencyjnych jednostek, które funkcjonują od 1 stycznia. Są to: Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny oraz powiększony Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Aktualnie Sieć Badawcza Łukasiewicz to 22 silne jednostki, zdolne realizować ambitne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.  

Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz:

Łączenie instytutów to wymagający proces. Doświadczyliśmy już tego wcześniej w Łukasiewiczu, bo mamy za sobą kilka ważnych integracji w ostatnich latach. Tym razem sytuacja jest o tyle szczególna, że wszystkie trzy połączenia to efekt oddolnej inicjatywy instytutów. Proces został zapoczątkowany na wniosek kierownictw i rad poszczególnych jednostek jako sposób na zwiększenie ich potencjału. Jeżeli polska nauka ma się liczyć w Europie, potrzebujemy silnych regionalnych liderów B+R. Taką rolę mogą pełnić powstające instytuty na Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce. Po tych zmianach, najmniejszy z instytutów Łukasiewicza zatrudnia ponad 100 osób. Ważny jest także kontekst programów z Horyzontu Europa – to ponad 95 mld euro dla nauki do 2027 roku. Wierzę, że nowo powstałe instytuty mają większą szansę na uzyskanie środków z tego ważnego dla Polski programu.

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny 

Trzy górnośląskie instytuty połączyły siły tworząc jedną, większą i interdyscyplinarną jednostkę. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL od 1 stycznia 2023 r. działają razem jako Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny. 
 
W skład nowego instytutu wchodzić będą cztery duże centra badawcze: zlokalizowane w Gliwicach Centrum Badań Materiałów, Centrum Technologii Metalurgicznych, Centrum Spawalnictwa oraz Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych w Sosnowcu. Korzyści wynikające z połączenia dotyczą przede wszystkim pionu badawczego w aspekcie możliwości pozyskiwania projektów, poszerzenia oferty B+R i zakresu komercjalizacji oraz rozwoju kadry i optymalizacji wykorzystania aparatury. Zmiany organizacyjne pozwolą nam również na przygotowanie szerszego portfela projektów dla sektora energetycznego, obronnego, kosmicznego i transportowego.   

Połączenie to również korzyści w zakresie rozbudowy infrastruktury badawczej. W planach jest utworzenie unikatowych laboratoriów, w tym pracowni wodorowej oraz opracowanie zaawansowanych metod badawczych. Dyrektorem Łukasiewicz – GIT został Adam Zieliński, dotychczasowy dyrektor Łukasiewicz – IMŻ. 

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny 

W stolicy powstał Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, w którym swoje działania od 1 stycznia prowadzą zespoły dotychczas pracujące pod szyldami Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. 

Łukasiewicz – WIT umożliwi realizację interdyscyplinarnych prac B+R oraz komercjalizację w obszarach: budownictwa modułowego, zrównoważonej gospodarki surowcami i wyrobami z uwzględnieniem koncepcji GOZ, maszyn roboczych i automatyzacji procesów produkcji, konstrukcji tymczasowych, technologii inżynierii powierzchni, technologii powłok ochronnych oraz technologii antykorozyjnych, inżynierii biomedycznej, a także ochrony mienia i zabezpieczeń mechanicznych.  

Wśród korzyści z procesu łączenia należy wymienić otwierające się możliwości rozwoju usług w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.  

Dzięki połączeniu naukowcy z Łukasiewicz – WIT planują w 2023 roku złożenie przynajmniej 15 aplikacji projektowych w konkursach finansowanych z Funduszy Norweskich, Horyzontu Europa czy w ramach EIT Raw Materials. Połączenie pozwoli także rozszerzyć ofertę m.in. o certyfikację personelu i systemów ETICS.  

Docelowo Instytut ma zatrudnić kolejnych naukowców, osiągając liczbę prawie 300 pracowników w ciągu 2 lat. Dyrektorem Łukasiewicz – WIT został Marcin Kruk, dotychczasowy dyrektor Łukasiewicz – IMBiGS oraz p.o. dyrektora Łukasiewicz – IMP.  

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny 

Struktury i potencjał Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego zasilił Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej. To połączenie jest szansą na synergię różnych kompetencji w zakresie zdrowia (Łukasiewicz – ITAM) oraz materiałów i technologii wytwarzania (Łukasiewicz – KIT). Ułatwi to m. in. prace nad wytwarzaniem implantów biodegradowalnych czy innych rozwiązań na potrzeby rynku medycznego, w tym dla węższych specjalizacji, jak rehabilitacja kardiologiczna czy medycyna sportowa. Według analiz połączenie pozwoli na podwojenie przychodów ze sprzedaży B+R do 2027 roku. Wśród celów, jakie stawia sobie kadra zarządzająca instytutem, jest również podwojenie liczby pracowników w ciągu 5 lat. Dyrektorem Łukasiewicz – KIT pozostaje niezmiennie Michał Kwiecień. 

Maria Prokop-Wyczańska, wiceprezes ds. strategii i organizacji:

Te połączenia to prawdziwy „efekt Łukasiewicza”. Od początku istnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz pracujemy ze sobą bardzo intensywnie: na poziomie dyrektorów, specjalistów od HR, ekspertów od realizacji projektów, szefów finansów i administracji – właściwie na każdym polu i szczeblu odpowiedni ludzie z instytutów Łukasiewicza są ze sobą w codziennym kontakcie. Dzięki temu uczymy się od siebie i obserwujemy, jakie decyzje przynoszą pozytywne rezultaty. A ponieważ dotychczasowe połączenia, np. w Poznaniu czy Łodzi w krótkim czasie przyniosły ich wiele, dyrekcje kolejnych jednostek również zdecydowały się wejść na drogę integracji.

W ten sposób Łukasiewicz to obecnie 22 silne instytuty naukowe w całej Polsce. Zatrudniając ponad 7500 pracowników i posiadając infrastrukturę złożoną z 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczej, Łukasiewicz pozostaje niezmiennie jedną z największych sieci badawczych w Europie.  

Warto podkreślić, że w wyniku połączeń nie tylko nie zmniejszy się liczba pracowników, ale w ramach akcji „2000 nowych miejsc pracy” Łukasiewicz znacząco zwiększy zatrudnienie w ciągu najbliższych 2 lat. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds