Nawiązaliśmy współpracę z VTT Technical Research Centre of Finland

Czas czytania: 3 min

Wiceprezes Łukasiewicz Marcin Kraska oraz prezes VTT Antti Vasara podpisali porozumienie o współpracy Sieci Badawczej Łukasiewcz z VTT Technical Research Centre of Finland.

VTT to czołowa europejska instytucja badawcza. Efektem naszej współpracy będą wspólne wnioski na projekty badawcze m.in. w zakresie wodoru, baterii i cyberbezpieczeństwa. Będziemy także wspólnie pracowali nad projektami w zakresie wspólnot EIT w Horyzoncie Europa. Przedstawiciele skandynawskiej instytucji wyrazili także chęć współpracy z Łukasiewiczem w tematyce komputerów kwantowych oraz mikroeletroniki. W I półroczu 2023 roku planowana jest organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli VTT w instytutach Łukasiewicza.

W trakcie wizyty w Finlandii dyrektorów instytutów i ekspertów Sieci Badawczej Łukasiewicz uczestniczono także w spotkaniach z przedstawicielami organizacji Business Finland, która zajmuje się wsparciem umiędzynarodowienia i innowacji (badań aplikacyjnych) oraz przedstawicielami fińskiego Ministerstwa Gospodarki. Przedstawiono m.in. możliwości współpracy w ramach Wyzwań Łukasiewicza z uczelniami i organizacjami badawczymi z Finlandii oraz fińskimi firmami prowadzącymi działalność produkcyjną w Polsce. Analizy możliwości ww. współpracy prowadzi nasze Centrum Foresightu i Internacjonalizacji.

Prezes VTT Antti Vasara jest także przewodniczącym EARTO – organizacji zrzeszającej organizacje badawcze z Europy, do której należy również Łukasiewicz. W trakcie spotkania poruszono wiec wątek współpracy w ramach EARTO, w tym organizacji corocznej konferencji EARTO w 2024 roku.

EARTO zrzesza ponad 350 członków w 20 krajach na Starym Kontynencie. Członkowie tej organizacji reprezentują 150 000 wysoko wykwalifikowanych naukowców i inżynierów zarządzających szeroką gamą infrastruktur technologicznych. Misją EARTO jest promowanie i reprezentowanie interesów organizacji badawczych w Europie poprzez wzmacnianie ich profilu i pozycji jako kluczowego gracza w systemach badań i innowacji. Organizacja dąży też do zapewnienia, żeby europejskie programy badawczo-rozwojowe i innowacyjne były możliwie najlepiej dostosowane do ich interesów. EARTO wspiera członków w praktykach operacyjnych i biznesowych, a także dostarcza im informacji i porad, które zwiększałyby możliwości finansowania europejskich programów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych.

Strategia Transferu Wiedzy dla organizacji B+R

Współpraca Łukasiewicza z VTT trwa już od pewnego czasu. Jej efektem jest pierwsza kompleksowa i przekrojowa propozycją strategii transferu wiedzy wśród europejskich organizacji badawczo-technologicznych, która została przygotowana dla Sieci Badawczej Łukasiewicz. Oprócz komercjalizacji badań, takich jak licencjonowanie technologii, zwraca ona uwagę na mniej widoczne, ale równie ważne formy transferu wiedzy, które mają miejsce we wspólnych projektach badawczych realizowanych w ramach partnerstw międzynarodowych, networkingu i innych nieformalnych kanałów.

W ramach międzynarodowego projektu badawczego realizowanego przez konsorcjum składające się z wiodących europejskich instytucji badawczych Fraunhofer i VTT, wspieranych przez firmy AARC i EPRD, stworzono strategię transferu wiedzy dla jednej z największych organizacji badawczo-technologicznych w Europie, Sieci Badawczej Łukasiewicz z Polski. Celem opracowanej strategii jest bardziej efektywne zarządzanie przepływem wiedzy między Siecią a resztą społeczeństwa, w tym sektorem prywatnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds