Pięć lat doktoratów wdrożeniowych

Czas czytania: 5 min

W ostatnich pięciu latach udało się zrealizować podstawowy cel doktoratów wdrożeniowych, którym było zbudowanie kadr naukowych po stronie przedsiębiorstw – to główny wniosek, który wielokrotnie podkreślali uczestnicy konferencji podsumowującej pięć lat funkcjonowania programu „​​​​​​​Doktorat Wdrożeniowy”.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia było wręczenie nagród dla doktorantów, którzy zgłosili swoją pracę w konkursie – nagroda publiczności trafiła do Magdy Szczyrby z Łukasiewicz – KOMEL, a nagroda w kategorii „​​​​​Kierunki Działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz” do Piotra Falkowskiego z Łukasiewicz –  PIAP.

21 października 2022 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja „Kadry Przyszłości – 5 lat doktoratów wdrożeniowych”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Głównym Urzędem Miar.

Doktorat Wdrożeniowy to unikalny program stworzony w 2017 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki (wówczas Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Był odpowiedzią na dylemat, przed którym młodzi ludzie stawali jeszcze kilka lat temu. Kariera naukowa na uczelni czy rozwój zawodowy w biznesie? Doktorat Wdrożeniowy dał szansę setkom młodych ludzi na pogodzenie tych dwóch ścieżek rozwoju. Uzyskanie stopnia doktora bez rezygnacji z pracy zawodowej stało się możliwe. Chcąc łączyć rozwój kariery, uczestnicy projektu realizują badania naukowe mające na celu przygotowanie wdrożenia przemysłowego, na które zapotrzebowanie zgłasza firma. Przedsiębiorcy zyskują wykwalifikowanego, zmotywowanego i dobrze opłacanego pracownika. 

[PRZECZYTAJ RAPORT „KADRY PRZYSZŁOŚCI. 5 LAT DOKTORATÓW WDROŻENIOWYCH”]

Aktualnie ponad 2000 osób kształci się w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Obecność naukowców w przedsiębiorstwach umożliwia kreowanie technologii, które zwiększają efektywność i konkurencyjność firm działających w Polsce. Jak wskazali autorzy raportu „Kadry Przyszłości – 5 lat Doktoratów Wdrożeniowych” Krzysztof Sokołowski oraz Kinga Sobiech z Łukasiewicz – „ORGMASZ” – program stanowi udaną próbę stworzenia ścieżki kariery akademickiej opartej na prowadzeniu badań naukowych ukierunkowanych na zastosowanie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym.

Podsumowanie programu i nagrody dla wyróżniających się doktorantów wdrożeniowych

„Doktorat wdrożeniowy wiąże formalnie przemysł i naukę. Rozwiązuje odwieczny problem przejścia doktoranta do przemysłu. Dzięki programowi pracownik firmy może rozpocząć studia doktorskie i realizować projekt, który bezpośrednio odpowiada na zapotrzebowanie jego firmy” –wyjaśniał w trakcie rozpoczęcia gospodarz wydarzenia, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis.

W konferencji uczestniczył wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek, który podkreślał, że „program skutecznie wspiera polskie firmy i instytucje publiczne w pozyskiwaniu wyspecjalizowanych pracowników”.  Podkreślał również, że „efektem doktoratów wdrożeniowych jest szereg nowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych”.

W trakcie wydarzenie głos zabrał również prezes Łukasiewicza, który wyjaśniał, że przed powołaniem programu „Doktorat wdrożeniowy”, jednym z czynników ograniczających realizację wspólnych projektów B+R przez podmioty naukowe i przedsiębiorstwa był brak wyraźnie określonych możliwości rozwoju kariery akademickiej na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych. Dzięki realizacji programu wzrosło zainteresowanie wspólnymi projektami oraz budową dobrych relacji między uczelniami a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Programy tego typu z powodzeniem funkcjonują w niektórych państwach europejskich, m.in. w Danii, Szwecji, Niemczech lub Francji. Zagraniczne ewaluacje podobnych programów dowodzą, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły. Co więcej, tworząc w Polsce założenia doktoratów wdrożeniowych, uniknęliśmy błędów, które w tych krajach się pojawiły.

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński

Piotr Dardziński, nawiązując do raportu podsumowującego program, wyróżnił również uczelnie, które najlepiej odnalazły się w nowej rzeczywistości i z powodzeniem kształcą doktorantów wdrożeniowych.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia było wręczenie nagród dla doktorantów, którzy zgłosili swoją pracę w konkursie. Dwie z nich trafiły do pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

Laureaci konkursu towarzyszącego pięcioleciu doktoratów wdrożeniowych:

nauki inżynieryjne i techniczne – Jacek Dudek;
nauki medyczne i nauki o zdrowiu – Edyta Trepkowska;
nauki rolnicze – Aleksandra Pytel;
nauki społeczne – Anna Warchoł-Jakubowska;
nauki ścisłe i przyrodnicze – Tomasz Śpiewla;
nagroda publiczności – Magdalena Szczyrba (Łukasiewicz – KOMEL);
nauki humanistyczne – Agnieszka Kołodziejczak;
kierunki działalności – Piotr Falkowski (Łukasiewicz – PIAP).

Na zwycięzców czeka nagroda w postaci biletu wstępu na wybraną konferencję naukową lub biznesową, podnoszącą kompetencje na rynku pracy. Fundatorem nagród jest Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Pięć lat doktoratów wdrożeniowych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds