Innowacje wspierające ochronę środowiska. Łukasiewicz na POLECO 2022

Czas czytania: 4 min

Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz po raz kolejny prezentują swoje produkty i usługi na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska w Poznaniu. POLECO to największe i najważniejsze wydarzenie konferencyjno-wystawiennicze dla branży ochrony klimatu, środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju.

Na targach POLECO od lat prezentowane są najnowsze technologie, rozwiązania, usługi i produkty dotyczące ochrony środowiska. Ekspozycję targów POLECO tworzą producenci z branży recyklingu, odpadów, techniki komunalnej, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza i klimatu, czyli rozwiązań dedykowanych samorządom. Wystawcy z Polski i zagranicy prezentują w Poznaniu przegląd najnowszych ekologicznych trendów oraz technologiczne nowinki dla każdej gałęzi przemysłu, a także rozwiązania z zakresu adaptacji do zmian klimatu.

W tym roku na wspólnym stanowisku Sieci Badawczej Łukasiewicz swoje produkty i usługi prezentują przedstawiciele sześciu Instytutów. Nasze stoisko na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich możecie znaleźć w hali 7a na stosiku nr 18.

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny wystawia ofertę Centrum Technologii Drewna Łukasiewicz – PIT, w którym realizowane są prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze drzewnictwa. Naukowcy z Centrum kompleksowo zajmują się zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na tym surowcu.

Na stoisku prezentowane są innowacyjne materiały kompozytowe dla meblarstwa i budownictwa drewnianego z surowców lignocelulozowych oraz surowców wtórnych.

Na stoisku można zapoznać się również z projekt BIOREM, którego celem jest opracowanie technologii bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym. Opracowanie nowatorskiej technologii łączącej bioaugmentację, biostymulację i bioremediację enzymatyczną, umożliwi oczyszczenie terenu do poziomu wymaganego standardami jakości gleby na terenie Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wielkopolskim.

Łukasiewicz – PIT oferuje także badania pelletów drzewnych na zgodność z wymaganiami normy EN ISO 17225-2:2014-07 oraz z wymaganiami certyfikatów ENPLUS oraz DINPLUS.  Na stoisku można spotkać również przedstawicieli Branżowego Punktu Kontaktowego Transformacja Cyfrowa.

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego w trakcie POLECO 2022 oferuje specjalistyczne badania w zakresie ochrony środowiska, takie jak badania biodegradowalności substancji chemicznych w wodzie i w glebie, badania jakości surowych i oczyszczonych ścieków, badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne oraz losu i zachowania substancji chemicznych w środowisku służące ocenie ich szkodliwości. W trakcie wydarzenie obecni są również eksperci instytutu, którzy oferują usługi eksperckie i doradcze w dziedzinie gospodarki odpadami.

Naukowcy z Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prezentują jednomodowe lasery kaskadowe opracowane w ramach projektu SENSE do zastosowań w układach optycznej detekcji gazów, wykrywające już śladowe ilości substancji chemicznych, np. metanu w kopalniach czy niebezpiecznych gazów w przemyśle chemicznym. Dzięki pracom prowadzonym w Łukasiewicz – IMiF, Polska należy do państw posiadających własną technologię laserów kaskadowych.

Na stoisku można również zapoznać się z działaniem sensorów wykrywających zanieczyszczenia w wodzie. Kiranmai Uppuluri z Łukasiewicz – IMIF opracowała niewielkie urządzenia, które łącząc się z aplikacją mobilną alarmują o zagrożeniu w czasie rzeczywistym.

Czujniki stosowane do monitoringu wody są mniejsze, bardziej poręczne oraz odporne na stłuczenia, a ich aluminiowa obudowa może zostać ponownie użyta, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Łukasiewicz – IMIF oferuje również w trakcie POLECO szereg innych usług i produktów, w tym m.in. technologię wytwarzania urządzeń w pełni degradowalnych/kompostowalnych, system multisensoryczny do monitorowania wzrostu roślin w trakcie ich życia oraz dostarczania składników odżywczych do gleby oraz wydajny moduł elektroniczny do interfejsu czujników, zarządzania energią i optymalizacji sieci komunikacji bezprzewodowej.

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji prezentuje ofertę Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji. Naukowcy pracujący w centrum realizują prace badawczo-rozwojowe i świadczą usługi w obszarze zrównoważonej gospodarki, przede wszystkim w zakresie redukcji uciążliwości ekologicznej procesów technologicznych, ukierunkowanych na wytwarzanie (bio)produktów użytkowych, zamykania i integracji obiegów wodnych z możliwością odzysku materiałów, a także wydłużanie cyklu życia cieczy poużytkowych.

W ofercie Łukasiewicz – ITeE dostępne są m.in.:
– polimerowy kompozyt regeneracyjny
– ekologiczne smary plastyczne
– biodegradowalne oleje przemysłowe
– przewoźne urządzenia filtracyjne

Na wspólnym stoisku naszych instytutów można również poznać założenia dwóch projektów Łukasiewicz – ITeE. W ramach LEATHERPROBIO naukowcy opracowują technologię waloryzacji chromowych odpadów grabarskich opartą na ekstrakcji białek, odzysku chromu oraz produkcji biogazu. Natomiast celem projektu GALVAWATERCYCLE jest stworzenie technologii oczyszczania cieczy poużytkowych po procesie cynkowania galwanicznego. Ma to umożliwić zamkniecie obiegu wody technologicznej oraz zagospodarowanie produktów oczyszczania.

Na targach POLECO 2022 obecni są również przedstawiciele Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Wśród prezentowanych przez nich produktów jest m.in. nawóz organiczno-mineralny BiOrgano-Mineral.

Na wspólnym stoisku Sieci Badawczej Łukasiewicz można spotkać Monikę Stygar z Łukasiewicz – ORGMASZ, która odpowie na pytania dotyczące możliwości kompleksowej współpracy z naszymi instytutami również poza obszarami badawczymi prezentowanymi na stoisku. Poszukujesz nowych technologii dla biznesu? Specjaliści z Łukasiewicza odpowiedzą na Twoje potrzeby.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds