Od naukowca do przedsiębiorcy – ruszyła druga edycja Akceleratora Łukasiewicza!

Czas czytania: 5 min

Łukasiewicz to miejsce, gdzie spotykają się kreatywni ludzie, tworzący z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki. Akcelerator Łukasiewicza pozwala naukowcom na rozszerzanie swoich umiejętności biznesowych, coraz bardziej potrzebnych w zmieniającym się świecie.

Łukasiewicz, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców, rozwija wspólnie z instytutami kluczowe obszary polskiej gospodarki, wdrażając innowacyjne technologie i tym samym ułatwiając ich komercjalizację. Od początku jego misją jest praca z biznesem i dla biznesu, oraz skrócenie dystansu pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami. Jedną z ważniejszych inicjatyw w tym obszarze jest właśnie Akcelerator Łukasiewicza, skierowany do wewnątrz organizacji. Jego podstawową misją jest zintensyfikowanie komercjalizacji pośredniej w Sieci Badawczej Łukasiewicz poprzez zakładanie spółek kapitałowych w formule startupów technologicznych. 


Po sukcesie pierwszej edycji w 2021 r., zdecydowano się uruchomić nabór do kolejnej. W drugiej odsłonie Akceleratora bierze bowiem udział 8 zespołów z instytutów Łukasiewicza. Zostały one wybrane spośród zgłoszonych pomysłów, na podstawie oceny największego potencjału komercjalizacyjnego. Technologie opracowane przez naukowców odpowiadają na wyzwania wielu branż – ochrony środowiska, dystrybucji drewna, rolnictwa, czy innowacyjnych materiałów, mających zastosowanie w wymagających warunkach.

Dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, otwierając drugą edycję Akceleratora, zapewnił zespoły o szerokim wsparciu merytorycznym – „Uczestnictwo w programie to szklarniowe warunki dla rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych badań.  Akcelerator jest drogą do osiągnięcia sukcesu biznesowego, przy wykorzystaniu zasobów Sieci, ale jednocześnie na jej ryzyko”.

Projekty Akceleratora Łukasiewicza to zespoły i technologie gotowe na inwestycje. Zapraszamy inwestorów i partnerów biznesowych do inwestycji w startupy Akceleratora.

Agnieszka Jasińska-KołodziejZobacz ofertę technologiczną Akceleratora Łukasiewicza:

„Jako pracownicy instytutów, inwestujących w badania, naukowcy – twórcy pomysłów – mają prawo do partycypowania w zyskach z komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań” – wyjaśnia model działania Akceleratora wiceprezes ds. finansów i komercjalizacji Sieci Badawczej Łukasiewicz, Michał Janasik. 

Więcej informacji na temat pierwszej edycji Akceleratora dostępnych jest pod poniższym linkiem Pomysł na biznes na wagę startupu. W Łukasiewiczu wyróżnili przedsiębiorczych naukowców | Informacje prasowe | Biuro prasowe Sieci Badawczej Łukasiewicz (lukasiewicz.gov.pl)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds