Łukasiewicz robi biznes z biznesem

Czas czytania: 8 min

„Europa w obliczu nowych wyzwań”–  to hasło tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdzie pojawiło się ponad 5 tysięcy osób, w tym prawie 200 gości z Ukrainy. Sieć Badawczą Łukasiewicz reprezentowali dyrektorzy oraz naukowcy. „My nie współpracujemy z biznesem, my robimy biznes z biznesem. W systemie Wyzwań Łukasiewicza, których w tym roku było ponad 1700, firmom zależy przede wszystkim na wysokiej jakości naszych usług” – podkreślał w trakcie swojego wystąpienia prezes Piotr Dardziński.

Tegoroczne Forum dla Łukasiewicza było bardzo intensywne. Nasi eksperci wzięli udział w dyskusjach dotyczących nowoczesnych technologii, obronności, bezpieczeństwa energetycznego czy zdrowia.

W panelu „Polskie i europejskie scenariusze dla wodoru” wziął udział Sebastian Wydra – dyrektor Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki. Uczestnicy dyskutowali o tym, jakie działania należy podejmować w Polsce, aby wspierać gospodarkę niskoemisyjną oraz co należy wdrożyć i jakie powinny być kierunki działania, aby osiągnąć cele wskazane w Polskiej Strategii Wodorowej przyjętej pod koniec 2021 roku.  

„Opracowanie i produkcja na masową skalę własnego elektrolizera jest kluczowym elementem budowy ekosystemu Gospodarki Wodorowej w Polsce” – podkreślił w trakcie swojego wystąpienia Sebastian Wydra.

Justyna Choińska-Jackiewicz  z Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” poprowadziła panel „Nowy Europejski Bauhaus”. NEB to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest integrowanie nauki, technologii, kultury oraz sztuki. Pozwoli to naukowcom, przedsiębiorcom i samorządowcom znaleźć rozwiązania problemów identyfikowanych przez obywateli i społeczeństwa. Podczas panelu omówione zostały przykłady projektów oraz propozycje nowych działań, które wpisują się w ideę NEB.  Sieć Badawcza Łukasiewicz pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Nowego Europejskiego Bauhausu – NEB NCP. Naszym zadaniem jest promowanie inicjatywy oraz aktywne włączanie różnorodnych interesariuszy w realizację projektów zgodnych z koncepcją Nowego Europejskiego Bauhausu.

W dniu otwierającym Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbył się też panel „Własny przemysł zbrojeniowy czy import zza granicy? Czego potrzebuje armia?”, w którym uczestniczył wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Michał Janasik. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat strategii działań w obliczu konfliktu zza wschodnią granicą. Uczestnicy panelu zwrócili uwagę, że konflikt w Ukrainie zwrócił uwagę społeczeństwa na wyposażenie polskiej armii i dokonywane w przeciągu ostatnich lat głośne zakupy oraz na stan polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podkreślano, że importowana broń jest zazwyczaj sprawdzona, ale opieranie się wyłącznie na imporcie oznacza utratę samodzielności strategicznej oraz uzależnienie się od zewnętrznych dostaw, co szkodzi naszej gospodarce. Warto podkreślić, że wojna w Ukrainie, podobnie jak kryzys energetyczny zdominowały tematykę dyskusji i debat w trakcie tegorocznego Forum.

 „Jeżeli nie będziemy inwestować pieniędzy w badania i rozwój, wtedy nasza gospodarka nie będzie konkurencyjna” – podkreślił wiceprezes Marcin Kraska podczas panelu „Inwestycje kluczem rozwoju inteligentnych miast przyszłości”. „Coraz więcej przedsiębiorców rozumie, że dzięki innowacjom i współpracy z naukowcami mogą zyskać przewagi konkurencyjne w skali globalnej” – dodał wiceprezes Łukasiewicza.

Uczestnicy debaty dyskutowali o tym, w co i jak inwestować, aby rozwój technologiczny podniósł stopień atrakcyjności naszych miast. Obecnie Polska wydaje 1,39 proc. PKB na badania i rozwój. W ciągu dekady ten wskaźnik wzrósł dwukrotnie, a w puli mamy ponad 30 miliardów złotych rocznie. Marcin Kraska w trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę, że na funkcjonujące w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz Centrum Foresightu i Internacjonalizacji, a także Branżowe Punkty Kontaktowe programu „Horyzont Europa”.

Drugi dzień Forum Ekonomicznego rozpoczęliśmy od debaty Rzeczpospolitej „Współpraca nauki i biznesu na polu innowacji i nowoczesnych technologii”, w której udział wziął prezes Piotr Dardziński.

„My nie współpracujemy z biznesem, my robimy biznes z biznesem. W systemie Wyzwań Łukasiewicza, których w tym roku było tylko 1700, firmom zależy na wysokiej jakości usług” – zaznaczył Prezes.

Piotr Dardzinski odniósł się też do programów unijnych. W Horyzoncie 2020 Polska była płatnikiem netto. Strategicznym celem na najbliższe lata jest odwrócenie tego trendu.

„W Horyzoncie Europa chcemy to zmienić. Zachęcam przedsiębiorców do zainteresowania się tym programem, do współpracy z Łukasiewiczem” – dodał Prezes.

Prezes był też jednym z prelegentów debaty „Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce na tle państw Unii Europejskiej”. W debacie wziął też udział m.in.  Wojciech Murdzek, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przekornie powiedział – Nie mówmy, nie mamy czego się wstydzić, tylko mówmy mamy się czym pochwalić. Warto pokazywać efekty pracy naukowców, dzięki temu poszerzamy ilość sojuszników, zwiększą się nakłady na B+ R, na czym skorzystają polskie firmy

Piotr Dardziński potwierdził, że w Polsce nakłady na prace B+R wzrosły o 45 proc., zwiększa się też udział wydatków na działalność badawczo-rozwojową w PKB”.

„Chcielibyśmy zwiększyć przychody bo one są najlepszym wskaźnikiem na to czy odpowiadamy na potrzeby rynku. Subwencja powinna podążać za wzrostem przychodów, wtedy możemy dalej inwestować i zatrudniać nowe zespoły” – dodał prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Podczas panelu „Kolejowe innowacje – wpływ inwestycji na technologiczny rozwój „, w której wziął udział  Przemysław Zawodny – zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – PIT, debatowano nad tym, jak inwestycje na kolei przekładają się na technologiczny rozwój w świadczonych usługach.

Odbył się też panel Nowa zimna wojna – gospodarka, technologia, energia” z udziałem przedstawiciela z Łukasiewicza – Jakuba Kaczmarskiego – zastępcy dyrektora w Departamencie Badań i Innowacji który podkreślił, że w Łukasiewiczu prowadzone jest ponad 1,5 tys. projektów badawczych na kwotę ok 7 mld z, z czego 65% to projekty dotyczące zrównoważonej gospodarki i energii. Wyjaśnił też, że współpraca z Łuksiewiczem pozwala firmom zmitygować ryzyko związane z działaniami B+R i finansami.

Ostatniego dnia Forum Ekonomicznego nasi eksperci wzięli  udział w panelach na temat wykorzystania technologii w zdrowiu, raportowania ESG i  bezpieczeństwa surowcowego.

W ramach dyskusji o znaczeniu metali rzadkich dla światowych gospodarek, biorące w niej udział ekspertki Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych, dyrektor Instytutu Barbara Juszczyk i Katarzyna Leszczyńska- Sejda, dyrektor Centrum Hydroelektrometalurgii, podkreślały znaczenie rozwoju technologii recyclingowych dla utrzymania bezpieczeństwa surowcowego.

„Obecnie bardzo ważną kwestią w utrzymaniu bezpieczeństwa surowcowego jest odzysk cennych metali z odpadów poprodukcyjnych, które stanowią depozyt surowców o potencjalnych możliwościach gospodarczego wykorzystania. Dlatego tak ważny jest rozwój technologii recyklingowych. Technologie te nie są proste, ale ograniczają ślad węglowy i zmniejszają zużycie energii elektrycznej” – powiedziała dr inż. Barbara Juszczyk.

Pobyt Prezesa Dardzińskiego w Karpaczu zakończył się spotkaniem z przedstawicielami firmy Incredible Machines, która rzuciła Łukasiewiczowi Wyzwanie. Rozmowy dotyczyły strategii biznesowej dla produktu oraz źródeł finansowania działań badawczo rozwojowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds