Łukasiewicz łączy siły z EIT Health i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

Czas czytania: 3 min
Łukasiewicz łączy siły z EIT Health i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

Łukasiewicz, trzecia co do wielkości w Europie, i jednocześnie największa polska organizacja badawcza, przystąpiła do EIT Health, wiodącego europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz innowacji w medycynie i ochronie zdrowia. Łukasiewicz podpisał również porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. To kolejna polska uczelnia, z którą Instytuty Łukasiewicza intensyfikują współpracę, ale pierwsza o profilu medycznym.

Partnerstwo otwiera drogę do szerokiej współpracy Sieci Badawczej Łukasiewicz z EIT Health, organizacji, która zrzesza 150 najważniejszych instytucji, firm i uczelni w Europie, wspólnie pracujących nad najbardziej innowacyjnymi projektami medycznymi. Wśród partnerów EIT Health jest m.in. Uniwersytet w Sorbonie, GE Healthcare, Instytut Karolinska, Astra Zeneca, Roche, Sanofi, Siemens, Uniwersytet Techniczny w Delft, Comarch, Celon Pharma, Philips czy Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

W ramach podpisanej 15 września br. w Warszawie pod patronatem EIT Health umowy, Łukasiewicz i Uniwersytet Medyczny w Łodzi będą realizować projekty wspierające przedsiębiorczość, w szczególności tę akademicką, w obszarze zdrowia – jednego z czterech priorytetowych kierunków działalności największej polskiej sieci badawczej. Dodatkowo, EIT Health potwierdziło formalne dołączenie Łukasiewicza do tej wspólnoty. W praktyce obydwa porozumienia rozszerzają pola współpracy pomiędzy partnerami EIT Health w Polsce oraz otwierają drzwi do tworzenia nowych projektów innowacyjnych z obszaru medycyny i ochrony zdrowia, z których będą mogli skorzystać również polscy pacjenci.

Te dwa porozumienia to ważny krok w rozwoju medycyny przyszłości w Polsce. Porozumienie Sieci Badawczej Łukasiewicz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, który jest już partnerem EIT Health oraz oficjalne partnerstwo Łukasiewicza z EIT Health stwarzają nowe możliwość współpracy badawczo-rozwojowej, edukacyjnej i start-upowej. Stworzyliśmy punkt styku i przepływu informacji, dzięki któremu Łukasiewicz może współpracować z EIT Health i wszystkimi naszymi partnerami. Rozwój partnerstwa EIT Health w Polsce to jeden z kluczowych czynników sukcesu dla innowacyjnej medycyny i ochrony zdrowia – powiedział Mikołaj Gurdała, manager EIT Health InnoStars. – Formalnie partnerem EIT Health został Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Wejście Łukasiewicz – PORT do EIT Health nie tylko wzmocni współpracę pomiędzy partnerami w Polsce, ale przyczyni się do rozwoju nowych projektów innowacyjnych oraz wsparcia start-upów m.in. biotechnologicznych – dodaje Mikołaj Gurdała.

Dziś Łukasiewicz zyskuje nie dwóch, a 150 partnerów – najważniejsze instytucje, firmy i uczelnie w Europie – do współpracy przy projektach badawczo – rozwojowych, które, mam nadzieję, zmienią oblicze branży medycznej i systemu ochrony zdrowia w Polsce. Znajdujemy się w przełomowym momencie, kiedy oczy opinii publicznej ponownie zwrócone są w stronę naukowców i lekarzy, oczekując rozwiązań, które zagwarantują bezpieczeństwo zdrowotne Polaków na najwyższym poziomie. Połączenie potencjału naukowego Łukasiewicza, na który składa się między innymi obszar technologii medycznych, biotechnologii czy badań nad lekami, oraz wiedzy i kompetencji członków EIT Health, z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi na czele, stanowi ważny krok w tym kierunku. Cieszę się, że współpraca, którą do tej pory realizowaliśmy z Uniwersytetem Medycznym i Panią Profesor Lucyną Woźniak na gruncie krajowym, przenosi się na poziom europejski i jestem przekonany, że już wkrótce zaowocuje licznymi innowacyjnymi projektami – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Umowa pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a naszą uczelnią w ramach EIT Health zakłada realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, wdrażanie programów edukacyjnych czy wymianę doświadczeń oraz know-how w zakresie akceleracji nowych spin-offów i start-upów. Chcemy wspólnie budować kolejne platformy badawcze z obszaru medycyny, badań klinicznych i ochrony zdrowia. Już od ponad 6 lat w ramach EIT Health aktywnie współtworzymy innowacje w Polsce i Europie, a także kształcimy przyszłych lekarzy na europejskim poziomie – mówi profesor Lucyna Woźniak, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jednym z projektów, nad którymi strony podpisanego dziś porozumienia rozpoczną prace już w przyszłym roku jest Smart Rescue Bootcamp – szkolenie z zarządzania i praktycznego wykorzystania narzędzi dla autorów 12 obiecujących rozwiązań poprawiających jakość i wydajność opieki zdrowotnej w szpitalach i oddziałach ratunkowych. Będzie on skierowany do startupów, scale-upów i zespołów młodych przedsiębiorców, naukowców z Europy oferujących produkty i usługi z zakresu MedTech, BioTech, e-Zdrowia, Żywności, Zdrowego Życia i Starzenia się.

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas spotkania okrągłego stołu w ramach EIT Health Think Tank w Warszawie. Przedstawiciele instytucji rządowych, firm, uczelni wyższych oraz start-upów dyskutowali o szerszym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w medycynie i ochronie zdrowia. Raport ze spotkania oraz dodatkowe rekomendacje związane z wdrażaniem AI będą dostępne na stronie eithealth.eu.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to szósta uczelnia, a pierwsza o profilu medycznym, z którą Łukasiewicz formalizuje współpracę badawczo – rozwojową. Do tej pory podpisał porozumienia z Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Łódzką, Akademią Górniczo – Hutniczą i Politechniką Poznańską. Prowadzenie wspólnych projektów ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo – rozwojowej Łukasiewicza dla biznesu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest także partnerem Knowledge and Innovation Community – Climate (Climate-KIC), jednej ze wspólnot Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji (EIT), działającej na rzecz wsparcia innowacyjności w ochronie środowiska. Z kolei, instytuty Łukasiewicz-PIAP i Łukasiewicz-ILIM są hubami EIT Manufacturing oraz EIT Urban Mobility w Polsce. Po Business & Science Poland (BSP) oraz EARTO, to kolejna międzynarodowa organizacja umożliwiająca współpracę Instytutów Łukasiewicza z europejskimi i światowymi liderami.

Więcej informacji:

EIT Health to organizacja non-for-profit, działającą z ramienia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), utworzonego przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. EIT Health jest największym w Europie partnerstwem publiczno-prywatnym działającym w obszarze innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej. Ponad 150 wiodących firm, uczelni wyższych, centrów badawczo-rozwojowych z całej Europy rozwija wspólne projekty innowacyjne, które są testowane i wdrażane w ramach systemów opieki zdrowotnej. Do tej pory EIT Health przeszkolił 11 tysięcy studentów, lekarzy, naukowców, przedsiębiorców, wdrożył na rynek ponad 55 konkretnych rozwiązań, udzielił wsparcia ponad 600 najlepszym europejskim startupom i pomógł uzyskać finansowanie inwestorskie w wysokości ponad 100 mln euro dla najbardziej obiecujących projektów. W Polsce EIT Health ma czterech partnerów – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Celon Pharma, Comarch i Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi. Współpracuje także z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w ramach programu EIT Health RIS Innovation Scheme. www.eithealth.eu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest największą organizacją badawczą w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UMED) jest wiodącym ośrodkiem badawczo-dydaktycznym w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, ukierunkowanym na wspieranie badań naukowych i rozwój innowacyjnych rozwiązań zdrowotnych. Wyniki parametryzacji potwierdziły realizację badań na światowym poziomie – UMED jako jedyna uczelnia medyczna w Polsce uzyskał kategorię A+ dla Wydziału Lekarskiego oraz kategorie A dla pozostałych wydziałów. Jednym ze strategicznych obszarów rozwoju uczelni jest zdrowe starzenie się. Od 2011 r. w uniwersytecie funkcjonuje Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem, a od 2015 r. uczelnia należy do międzynarodowego konsorcjum EIT Health, którego celem jest wspieranie i rozwój innowacji przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców Europy w oparciu o koncepcję tzw. trójkąta wiedzy (edukacja, badania, innowacje). Projekty naukowe realizowane w uczelni znajdują swoją kontynuację zarówno w nowych, zintegrowanych programach kształcenia, jak również we współpracy z biznesem. Uczelnia intensywnie poszukuje i rozwija nowe modele współpracy z otoczeniem zewnętrznym m.in. opracowując i testując rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowania w medycynie, farmacji czy systemie ochrony zdrowia. W 2019 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi znalazł się w gronie 19 polskich uczelni o największym potencjale naukowo-badawczym i ubiegał się o status uczelni badawczej w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, rozwijającą nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Instytut wspiera rozwój polskich firm i start-upów, jak XTPL czy SensDx, a jednocześnie jest wiarygodnym i pożądanym partnerem dla międzynarodowych korporacji, takich jak Roche, Pfizer, Amgen czy LG Electronics.

Załączniki

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds