ŁUKASIEWICZ i Celon Pharma inicjują strategiczny program rozwoju terapii przeciw COVID-19

Czas czytania: 3 min
ŁUKASIEWICZ i Celon Pharma

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ i Celon Pharma S.A. rozpoczęły wspólny program badawczy obejmujący prace nad:

(1) określeniem potencjału terapeutycznego znanych leków i substancji czynnych (oraz ich kombinacji) dla zbadania ich wpływu na wirus SARS-CoV-2,

(2) opracowaniem molekuł specyficznie targetujących w elementy wirusa SARS-CoV-2, co w dłuższej perspektywie pozwoliłoby na opracowanie innowacyjnego leku posiadającego potencjał terapeutyczny przeciw chorobom wywoływanym przez wirusy,

(3) przeprowadzenie rozwoju przedklinicznego i klinicznego wybranych kandydatów na terapie oraz zabezpieczenie ich dostępności na potrzeby pacjentów w Polsce.

Do programu badawczego ŁUKASIEWICZ wniesie potencjał naukowy i doświadczenie w inżynierii genetycznej, nowych systemów ekspresji genów, diagnostyki genomu, przeciwciał monoklonalnych i wytwarzania wysokooczyszczonych związków o działaniu biologicznym i o strukturze białkowej, a także chemii związków działających leczniczo. Do prac zostaną wykorzystane także wiedza i doświadczenie m.in. w biotechnologii oraz opracowywaniu i wdrażaniu technologii substancji biologicznie czynnych, w obszarze badań przedklinicznych z toksykologią, biodostępnością i równoważnością biologiczną.

Celon Pharma S.A. wniesie do projektu kompetencje w wytwarzaniu leków w tym leków antywirusowych, doświadczenie w opracowywaniu i rozwoju innowacyjnych leków oraz gotowość do podjęcia testów in vitroin vivo. Wykorzysta też doświadczenie w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu badań klinicznych innowacyjnych leków, a także w produkcji oraz rejestracji leków na rynkach krajowym i zagranicznych.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to unikalna w skali kraju, licząca się międzynarodowo sieć instytutów badawczych przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do prowadzenia działalności badawczej i wdrożeniowej. Prace B+R prowadzone w ŁUKASIEWICZU odpowiadają na takie wyzwania społeczne jak Zdrowie, Zrównoważona Gospodarka i Energia, Inteligentna Mobilność oraz Transformacja Cyfrowa. Szczególną misją Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ jest koordynowanie działań kreatywnych ludzi, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki.

Celon Pharma S.A. to niezależna, polska firma farmaceutyczna specjalizująca się w rozwoju, wytwarzaniu i sprzedaży zaawansowanych technologicznie, nowoczesnych produktów leczniczych. Spółka posiada wyróżniającą się w skali kraju wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi lekami. Dysponuje rozbudowanym zapleczem badawczo-rozwojowym, obejmującym kompleks nowocześnie wyposażonych laboratoriów, umożliwiających prowadzenie szeroko zakrojonych badań rozwojowych nad innowacyjnymi lekami głównie w zakresie chorób układu nerwowego, oddechowego, chorób zapalnych oraz nowotworowych.

PRESS RELEASE: Research Network and Celon Pharma S.A. have started a joint research programme

Załączniki

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds