ŁUKASIEWICZ – PORT i Amgen będą współpracować

Szymon Skalski 9 października 2019 No Comments

7 października, podczas Kongresu 590, instytut Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (ŁUKASIEWICZ – PORT) podpisał z firmą Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. list intencyjny dotyczący współpracy przy projektach w zakresie m.in. medycyny personalizowanej. Celem projektów ma być pozyskiwanie i procesowanie danych na podstawie próbek materiału biologicznego, które posłużą do opracowania nowych terapii i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY

ŁUKASIEWICZ – PORT i Amgen w Polsce planują przygotowanie wspólnego projektu z zakresu medycyny personalizowanej, obejmującego zbieranie i przetwarzanie dużych ilości danych epidemiologicznych. Dane te mają być gromadzone w Biobanku prowadzonym przez ŁUKASIEWICZ – PORT.

Firma Amgen to kolejny przedstawiciel branży Big Pharma, który dostrzega potencjał naszego instytutu, jego wysokiej klasy specjalistów i najnowocześniejsze w kraju laboratoria naukowo-badawcze. Łukasiewicz jako trzecia największa sieć badawcza w Europie ma ambicje, aby być częścią rewolucji biomedycznej. Dzięki doświadczeniu naszego partnera mamy realną szansę razem dokonać przełomu w myśleniu o chorobach cywilizacyjnych – mówi Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jako organizacja B+R chcemy realnie przyczyniać się do rozwoju innowacji w Polsce. Dlatego wprowadziliśmy w instytucie nowoczesny model biznesowy, odpowiadający na potrzeby przemysłu. Zaufanie partnerów, takich jak Amgen potwierdza, że kompleksowość naszej oferty, infrastruktura i potencjał naukowy są tym, czego poszukują międzynarodowe koncerny – mówi Andrzej Dybczyński, dyrektor ŁUKASIEWICZ – PORT.

Przyszłość współpracy jest otwarta, a pod uwagę mogą być brane także inne projekty naukowe, w których przydatne byłoby doświadczenie Amgen w opracowywaniu leków i potencjał obu stron do rekrutowania utalentowanych naukowców.

Obszarów potencjalnej kooperacji jest wiele. Dobrym przykładem jest możliwość analizy dużych zbiorów danych. Dzięki planowanej współpracy można by prowadzić badania nad nowymi metodami prewencji, diagnozą i leczeniem chorób cywilizacyjnych, co w praktyce pozwoli na wsparcie i kształtowanie skutecznych programów profilaktycznych. Jest to zgodne z naszą ideą „predict & prevent”, czyli „przewidywać i zapobiegać” – mówi Gábor Sztaniszláv, dyrektor generalny Amgen w Polsce.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

ŁUKASIEWICZ – PORT jest instytutem, rozwijającym nowe technologie z zakresu inżynierii materiałowej i biotechnologii, w tym takich o potencjale aplikacyjnym w ochronie zdrowia, zwłaszcza w obszarach onkologii i epidemiologii. Naukowcy LUKASIEWICZ – PORT, wykorzystujący infrastrukturę nowoczesnych laboratoriów, prowadzą zarówno kompleksowe prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla różnych gałęzi przemysłu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to projekt o znaczącym potencjale komercyjnym. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jest trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science to Business spotyka się z przedsiębiorcami i oferuje rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Amgen

Amgen uwalnia potencjał biologii poprzez odkrywanie, opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych terapii, skupiając się na potrzebach pacjentów cierpiących na poważne choroby, będące wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Firma wykorzystuje zaawansowane technologie między innymi z zakresu genetyki, aby rozwikłać złożoność chorób i zrozumieć podstawy biologii człowieka.

Amgen koncentruje się na obszarach o dużych, niezaspokojonych potrzebach medycznych. Wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie, firma tworzy rozwiązania terapeutyczne, które mają pozytywny wpływ na wyniki zdrowotne
i znacząco poprawiają jakość życia. Prowadząc od 1980 roku pionierskie projekty biotechnologiczne, stała się jedną z wiodących na świecie, niezależnych firm biotechnologicznych. Każdego dnia Amgen dociera do milionów pacjentów na całym świecie i opracowuje innowacyjne leki o przełomowym potencjale.

Więcej informacji na stronie www.amgen.pl lub www.amgen.com.