Komercyjny kosmos dzięki Łukasiewiczowi i ARP

Paweł Morawiak 2 sierpnia 2019 8 listopada, 2019 No Comments

Chwytak usuwający „kosmiczne śmieci” to flagowa technologia, którą PIAP Space (spółka zależna ŁUKASIEWICZ – Przemysłowego Instytutu Pomiarów i Automatyki) rozwinie za środki pozyskane z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Na mocy podpisanej dzisiaj umowy inwestycyjnej ARP S.A. za ponad 3 mln złotych obejmuje 44% udziałów w kapitale PIAP Space. Fundusze pozwolą na przyśpieszenie realizacji zamówień Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz firm – integratorów satelitów w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Chwytak do usuwania z orbity wycofanych z działań operacyjnych satelitów skonstruowali polscy inżynierowie. Te „kosmiczne śmieci” stanowią realne zagrożenie dla sprawnych satelitów. Dlatego Europejska Agencja Kosmiczna ESA planuje przeprowadzić misję serwisową, której priorytetem będzie usuwanie z orbity okołoziemskiej nieczynnych satelitów, takich jak np. Envisat. Wykorzysta w tym celu specjalnego robota serwisowego wyposażonego w chwytak PIAP Space.

– Podpisanie umowy pomiędzy ŁUKASIEWICZ- Przemysłowy Instytut Pomiarów i Automatyki a Agencją Rozwoju Przemysłu jest najlepszym przykładem na to jak wiele cennych inicjatyw i technologii znajduje się w instytutach ŁUKASIEWICZA. Droga, którą przeszedł PIAP Space jest przetarciem szlaków, dla kolejnych spółek, z którymi dzielić się będziemy dobrą praktyką w ramach jednej organizacji. To co dziś jest doświadczeniem PIAPu, wkrótce stanie się standardem ŁUKASIEWICZA – podkreśla Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

– W Agencji Rozwoju Przemysłu mamy już pewne tradycje zaangażowania w sektor kosmiczny, między innymi tworzymy pierwsze w Polsce centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dbamy również o kadry sektora kosmicznego, regularnie organizując konkurs na staże kosmiczne. Bezpośrednie zaangażowanie w PIAP Space to kolejny krok, który wzmocni finansowo spółkę. To ważne, bo polski sektor jest gotowy na wejście w najbardziej zaawansowane projekty, a naszym zadaniem jest ułatwienie branży tego zadania – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wykorzystanie robotyki w kosmosie związane jest między innymi z koniecznością serwisowania satelitów na orbicie (In-orbit servicing), uzupełniania paliwa (satelite refueling) czy deorbitacji satelitów, których czas misji dobiegł końca. Aktualnie wokół Ziemi krąży około 7000 satelitów, z czego jedynie 1200 działających. Plany wielu firm dotyczące tworzenia konstelacji składających się z setek satelitów, połączone z istniejącym zagrożeniem śmieciami kosmicznymi, tworzą potrzebę deorbitacji niektórych satelitów. Biorąc pod uwagę potencjał rynkowy, specjalizacja robotyki kosmicznej jest szczególnie perspektywiczna.

– ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP jest jednym z liderów rynkowych w obszarze robotyki dla sektora obronnego w Europie. Inwestycja w PIAP Space jest częścią naszej strategii dywersyfikacji działalności. Sektor kosmiczny pozwoli wykorzystać portfolio technologiczne Instytutu i uzyskać dostęp do najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych projektów w zakresie robotyki kosmicznej w Europie – dodaje dr inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor ŁUKASIEWICZ – Przemysłowego Instytutu Automatyki Pomiarów PIAP.

PIAP Space jest spółką typu spin-off założoną w 2016 roku przez ŁUKASIEWICZ- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Przedmiotem jej działalności jest rozwój i komercjalizacja robotyki w obszarze technologii kosmicznych. PIAP Space specjalizuje się w robotyce orbitalnej i planetarnej. Dzięki pozyskanym środkom z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PIAP Space będzie mógł m.in. rozbudować park technologiczny spółki, wyposażyć laboratoria w nowe urządzenia, charakterystyczne dla sektora kosmicznego oraz zatrudnić kolejnych, wysokiej klasy specjalistów. Na mocy dzisiejszej umowy, której warunki brzegowe, zostały zaakceptowane pod koniec maja br., ŁUKASIEWICZ – PIAP pozostaje właścicielem 56% udziałów spółki.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym działającym w formule Science to Business. Z ośmioma tysiącami pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w całej Polsce, jest trzecią największą siecią badawczą w Europie. Sieć instytutów stanowi zintegrowany organizm dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz wytwarzania.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP) to polskie centrum nowych technologii. Instytut powstał w 1965 roku, a od kwietnia 2019 roku jest częścią Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ. Instytut zajmuje się automatyzacją i robotyzacją linii produkcyjnych i fabryk, robotyką mobilną na rzecz bezpieczeństwa, drukiem 3D oraz technologiami kosmicznymi. Realizuje prace badawcze i badawczo-rozwojowe, a także opracowuje, produkuje i sprzedaje do 18 krajów na świecie roboty mobilne do zastosowań specjalnych, w tym antyterrorystycznych i pirotechnicznych. Załoga Instytutu to blisko 300 osób pracujących w interdyscyplinarnych zespołach. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, a zamiejscowy oddział w Toruniu.