Norweskie rozmowy o Horyzoncie Europa z udziałem ŁUKASIEWICZA

Paweł Morawiak 5 lipca 2019 8 listopada, 2019 No Comments

W ubiegłym tygodniu w norweskim Oslo przedstawiciele wiodących instytutów badawczych w Europie spotkali się by rozmawiać na temat globalnych wyzwań i technologii przyszłości. W warsztatach zorganizowanych z inicjatywy Rady Naukowej Norwegii – „Horizon scanning- future technology for prosperity” udział wzięły osoby zarządzające największymi europejskimi instytutami badawczymi oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, na czele z Peterem Droellem, kierownikiem dyrekcji Technologii Przemysłowych w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji. W dyskusji, która posłuży konstruowaniu szczegółowych założeń Horyzontu Europa, Polskę reprezentował Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską założeniami, nowe cele w obszarze badań naukowych i innowacji mogą obejmować tak zróżnicowane technologie, jak te dotyczące walki z rakiem czy oczyszczenia oceanów z odpadów z tworzyw sztucznych. Zdaniem Piotra Dardzińskiego, Prezesa Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ, szansą dla Europy będą między innymi zmiany, jakie niesie za sobą rewolucja biomedyczna.

Kiedy wybiegam poza horyzont dzisiejszej wiedzy, dostrzegam co najmniej 3 rewolucje technologiczne, które zmienią sposób w jaki funkcjonują społeczeństwa. Oprócz zmian, które czekają nas w obszarze transportu i edukacji, niezwykle istotna będzie rewolucja biomedyczna. W dłuższej perspektywie nie będziemy już leczyć chorób i niepożądanych warunków, ale zapobiegać ich występowaniu. Do tej zmiany chcemy być w przygotowani w ŁUKASIEWICZU, dlatego już dziś, wykorzystując potencjał naszych instytutów, tworzymy kompleksowe rozwiązania oparte na systemach bezzałogowych i dronach, służące zapewnieniu dostaw wysokiej jakości żywności – mówi Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

Rozwiązanie, o którym mowa, polegające na analizie danych zbieranych przez roboty rolnicze monitorujące plony, to szansa na zwiększenie efektywności produkcji gospodarstw rolnych. Zebrane w ten sposób dane stanowić będą podstawę do odpowiedniego dawkowania nieinwazyjnych substancji chemicznych oraz precyzyjnego nawożenia, dostosowanego do aktualnych warunków glebowych i roślinnych. Zyska również środowisko, dzięki ograniczeniu substancji chemicznych przedostających się do gleby, wykorzystaniu energii odnawialnej i racjonalnemu zarządzaniu zasobami naturalnymi.

Ocenia się, że wykorzystanie robotów i technologii automatyzacji znacząco poprawi jakość i wydajność plonów i rozwiąże problem niedoborów siły roboczej, zapewniając ekonomiczną trwałość mniejszych gospodarstw rolnych. Według dostępnych raportów, światowy rynek robotów rolniczych wzrośnie z 3 mld USD w 2015 r. do 74 mld USD w 2024 r. Potencjalne oszczędności w Europie związane z wprowadzeniem metod rolnictwa precyzyjnego szacuje się na 15 mld USD w 2022 r.

W warsztatach „Horizon scanning- future technology for prosperity udział wzięło 30 uczestników z wiodących instytutów badawczych w Europie, w tym finlandzkiego VTT, niemieckiego  Fraunhofer’a czy Austriackiego Instytutu Technologii. Wnioski z dyskusji zostaną przedstawione również podczas Innovation Days, które odbędą się pod koniec września w Brukseli.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]