Sieć Badawcza Łukasiewicz została powołana do życia

Paweł Prot 1 kwietnia 2019 No Comments

Sieć powstała w wyniku włączenia do niej części obecnie funkcjonujących instytutów badawczych, dysponujących odpowiednim potencjałem do realizacji celu działalności Sieci. Jest to struktura posiadająca znaczną autonomię w zakresie realizacji wskazanych w ustawie zadań.

Sieć zapewnia efektywną współpracę instytutów badawczych, które wchodzą w jej skład, m.in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej, a także umożliwia efektywny nadzór nad działalnością zintegrowanych w niej instytutów. Sieć stanowi ponadto zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5061/plik/1100o.pdf