Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Paweł Prot 18 marca 2019 29 listopada, 2019 No Comments

Ustawa stanowi, że Sieć utworzą Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci. Głównym celem działalności Sieci będzie prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników. Dodatkowo Sieć będzie wspierać politykę gospodarczą państwa, w szczególności przez dokonywanie prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój oraz analiz aktualnego stanu techniki na potrzeby polityk publicznych.

Powstanie Sieci stanowi odpowiedź na potrzebę wsparcia administracji publicznej wysoko specjalistyczną wiedzą ekspercką, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami. Za planowanie i koordynację prac badawczych prowadzonych w instytutach będzie odpowiadać Centrum Łukasiewicz. Jednocześnie Centrum Łukasiewicz będzie również, tak samo jak instytuty, realizować projekty badawcze i komercjalizować ich wyniki.

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1340,prezydent-podpisal-piec-ustaw.html