Senat przyjął ustawę bez poprawek

Paweł Prot 26 lutego 2019 29 listopada, 2019 No Comments

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 kwietnia 2019 r. Część przepisów wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (w szczególności przepisy nowelizujące ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także związane z nimi przepisy przejściowe i dostosowujące). Niektóre przepisy (w szczególności dotyczące wpisywania instytutów działających w ramach Sieci do Krajowego Rejestru Sądowego) wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1340,prezydent-podpisal-piec-ustaw.html