Sejm uchwalił projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Paweł Prot 21 lutego 2019 29 listopada, 2019 No Comments

21 lutego 2019 roku odbyło się III czytanie na posiedzeniu Sejmu. Głosowano nad całością projektu ustawy. Za było 230 osób, 198 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Decyzją Sejmu było uchwalenie ustawy.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3114